Bài 4. Hướng Dẫn Chức Năng Thêm Mới Sản Phẩm Trên Website WordPress

thêm sản phẩm mới trên

Bài viết hướng dẫn chức năng thêm sản phẩm mới trên website wordpress. Cũng tương tự như việc triển khai thêm bài viết, thêm trang mới trong quản trị website wordpress. Chức năng quản trị sản phẩm, thêm sản phẩm chỉ dành cho những website bán hàng. Thế mạnh ngôn ngữ wordpress rất mạnh trong […]

Bài 3. Thêm Trang Mới Trên Website WordPress

giao diện quản trị trang bài viết mới

Tương tự như việc thêm bài viết mới. Bài viết này đội ngũ nhân Viên Tùng Phát sẽ hướng dẫn cho Quý Khách hàng thực hiện thao tác thêm trang mới trên website wordpress. Thông thường phần quản lý trang chỉ dùng cho những trang riêng biệt như: Giới Thiệu, Liên Hệ, Sitemap, Giỏi Hàng, […]

Bài 2. Hướng Đẫn Đăng Bài Viết Mới Trên Website WordPress

giao diện bài viết mới

Để thực hiện đăng bài viết mới lên trên website wordpress. Quý khách cần đọc kỹ bài hướng dẫn này. Nếu Quý khách chưa biết cách đăng nhập vào website wordpress vui lòng đọc bài hướng dẫn: ==> Bài 1. Hướng Dẫn Đăng Nhập Vào Quản Trị Website WordPress Mới Nhất Hướng dẫn từng bước đăng […]

Bài 1. Hướng Dẫn Đăng Nhập Vào Quản Trị Website WordPress Mới Nhất

giao diện đăng nhập wordpress

Thông thường  tùy theo ngôn ngữ làm website. Khách hàng sẽ có một khung đăng nhập, hay có những cách đăng nhập website khác nhau. Vì vậy khách hàng sử dụng hệ thống nào thì nên thảo khảo cách đăng nhập của hệ thống đó. Sau đây là bài hướng dẫn đăng nhập website wordpress […]