Entity Là Gì ? Có Ích Lợi Gì Trong Việc Làm SEO Website ?

entity là gì

Entity là gì ? tìm hiểu các bước trong việc xây dựng hệ thông entity ? Đây là một khái niệm khá khó và trừu tượng. Bạn hãy hiểu đơn giản Entity là một sự vật, sự việc có sự tồn tại độc lập và duy nhất được phân biệt rõ ràng. Tham khảo thêm […]

Sub Domain Là Gì ? Chức Năng Và Cách Tạo Subdomain [Nên Đọc]

Sub Domain là gì ?

Sub Domain là gì ? Sub Domain(tên miền phụ) là phần bổ sung cho tên miền chính của bạn. Sub Domain được tạo để tổ chức và điều hướng đến những chuyên mục khác nhau trên website của bạn. Có thể tạo nhiều tên miền phụ hoặc tên miền con trên tên miền chính của […]

Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Facebook Business Đơn Giản Nhất

hướng dẫn tạo tài khoản facebook ads

Facbook là  thị trường màu mỡ để những cá nhân và tổ chức thực hiện kinh doanh và quảng bá thương hiệu tại Việt Nam với hàng triệu người dùng Facebook tại Việt Nam. Để thực hiện kinh doanh và quảng bá thương hiệu thành công bạn cần có tài khoản facebook business và  người […]