3 cách làm tăng dung lượng upload trong Xampp

Bạn hay gặp khó khăn trong việc upload file ở localhost? Đặc biệt đối với những cơ sở dữ liệu lớn hầu như bạn không thể upload lên được? Vậy bạn sẻ làm gì đây? Hãy tham khảo bài viết này để biết cách tăng dung lượng upload trong xampp nhé.

tăng dung lượng upload trong xampp
tăng dung lượng upload trong xampp

3 cách cầu hình làm tăng dung lượng upload trong Xampp thường dùng

1. Cách 1: điều chỉnh file cấu hình file php.ini của PHP (đường dẫn tới file php.ini trong xampp là xampp\php\php.ini)

a. upload_max_filesize = 10M

b. post_max_size = 10M

Sau khi mở được file php.ini, bạn dùng ctr + F để tìm kiếm và thực hiện thay đổi dung lượng như trê, Tuy nhiên mặc định PHP cho time-out là 30 giây. Nếu bạn cho phép người dùng upload 10M, thì bạn phải chỉnh file cấu hình cho thời gian time-out tăng lên. Giả sử cho tăng lên 5 phút thì bạn chỉnh lại như sau:

max_execution_time = 300
Sau khi bạn thực hiện cấu hình xong nhớ khởi động lại server để hệ thống cập nhật lại.

2. Cách 2: Làm tăng dung lượng  upload trong xampp bằng cách chỉnh file .htaccess (file .htaccess nằm trong thư mục website)

Nếu bạn sử dụng Apache, bạn có thể chỉnh file .htaccess như sau:

– php_value upload_max_filesize 10M

– php_value post_max_size 10M

– php_value max_execution_time 30

3. Cách 3: dùng lệnh ini_set để chỉnh trong ứng dụng của bạn

Bạn có thể định nghĩa trong ứng dụng của bạn như sau:

– ini_set(‘upload_max_filesize’, ’10M’);

– ini_set(‘post_max_size’, ’10M’);

– ini_set(‘max_execution_time’, 300);

Tóm lại:

Đây là ba cách thực hiện làm tăng dung lượng upload trong xampp thành công 100%, bạn chỉ cần chọn một trong 3 cách làm tăng dung lượng upload này và thực hiện. Mình đảm bảo sẽ đạt được kết quả tăng dung lượng file như bạn mong muốn hỗ trợ tốt trong công việt thiết kế website cho riêng mình. Chúc bạn thành công!.

 

3 cách làm tăng dung lượng upload trong Xampp
5 (100%) 3 votes

Để Lại Thông Tin Tư Vấn Báo GiáĐịa Chỉ Văn Phòng Trên Google Map