Bài 2 Hướng Dẫn Up Một Bài Viết Mới Trong Quản Trị Website

Ngày: 05-04-2020 bởi: Tùng Bùi Xem: 223 lượt

Bài 2 Hướng Dẫn Up Một Bài Viết Mới Trong Quản Trị Website

Xem lại bài đăng nhập: Bài 1 Hướng Dẫn Khách Hàng Đăng Nhập Quản Trị WordPress

Các bước làm cụ thể như sau:

  • Bước 1: Đặt tiêu đề
  • Bước 2: Viết nội dung(viết đoạn văn + chèn hình ảnh + đặt link)
  • Bước 3: Chọn chuyên mục
  • Bước 4: Chọn ảnh đại diện
  • Bước 5: Đặt thẻ tag(có thể đặt hoặc không đặt cũng được)
  • Bước 6: Đặt tiêu đề và mô tả dành cho SEO
  • Bước 7: Đăng bài Viết

Từng bước đăng bài viết cụ thể như sau: Khách Hàng xem ảnh và làm theo hướng dẫn

Chọn mục bài viết ở bên trái

chọn mục bài viết bên trái

chọn mục bài viết bên trái

Chọn tiếp mục viết bài mới

chọn mục viết bài mới

chọn mục viết bài mới

 

nhập tiêu đề, nội dung bài viết

nhập tiêu đề, nội dung bài viết

 

chọn chuyên mục bài viết

chọn chuyên mục bài viết

nhập tag và chọn ảnh đại diện

nhập tag và chọn ảnh đại diện

 

khu nhập mô tả dành cho seo

khu nhập mô tả dành cho seo

 

đăng bài viết

đăng bài viết

 

Tới bước, Quý khách đã thực hiện đăng bài viết thành công!

Bài viết tương tự của Bài 2 Hướng Dẫn Up Một Bài Viết Mới Trong Quản Trị Website

Bài 5 Hướng Dẫn Thêm Người Dùng Trên Website WordPress
Bài 4. Hướng Dẫn Chức Năng Thêm Mới Sản Phẩm Trên Website WordPress
Bài 3. Thêm Trang Mới Trên Website WordPress
Code CSS Responsive Video WordPress cần thiết cho bạn!
Lệnh hiển thị ngày – tháng – tag – comment – tác giả trong wordpress
Tùng Bùi
Tùng Bùi Tùng Phát CEO. Đam mê SEO website, thiết kế website, đá bóng, offline cùng mọi người.
Facebook Youtube
Gọi điện thoại
0902.313.677

CSKH 24/7: 028.7776.8789

0902313677Zalo

Email hỗ trợ: info@tungphat.com

info@tungphat.com Email

Top