Cloud VPS Pro nhất với cấu hình mạnh mẽ ! Chạy Website Siêu Nhanh

Nội dung chi tiết

Bảng giá và cấu hình VPS Server

VPS Cheap 1

184.000 đ/ 1 tháng
CPU: Intel Xeon [2] Cores
Ổ cứng: 30GB
Băng thông: Unlimited
IP Riêng: 1
RAM: 1GB
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS A

399.000 đ/ 1 tháng
CPU: Intel Xeon [3] Cores
Ổ cứng: 50GB
Băng thông: Unlimited
IP Riêng: 1
RAM: 2GB
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS B

672.000 đ/ 1 tháng
CPU: Intel Xeon [4] Cores
Ổ cứng: 80GB
Băng thông: Unlimited
IP Riêng: 1
RAM: 4GB
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS C

960.000 đ/ 1 tháng
CPU: Intel Xeon [4] Cores
Ổ cứng: 120GB
Băng thông: Unlimited
IP Riêng: 1
RAM: 4GB
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD VPS D

1.138.000 đ/ 1 tháng
CPU: Intel Xeon [6] Cores
Ổ cứng: 120GB
Băng thông: Unlimited
IP Riêng: 1
RAM: 5GB + 1.5GB free
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD SERVER PRO #1

1.119.000 đ/ 1 tháng
CPU: Intel Xeon [6] Cores
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 120GB
Băng thông: Unlimited
IP Riêng: 1
RAM: 3GB
Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng.

CLOUD SERVER PRO #2

1.519.000 đ/ 1 tháng
CPU: Intel Xeon [8] Cores
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 150GB
Băng thông: Unlimited
IP Riêng: Unlimited
RAM: 4GB + 4GB Free
Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng

CLOUD SERVER PRO #3

1.919.000 đ/ 1 tháng
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 200GB
Băng thông: Unlimited
IP Riêng: Unlimited
RAM: 5GB + 5GB Free
Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng

CLOUD SERVER PRO #4

2.238.000 đ/ 1 tháng
CPU: Intel Xeon [12] Cores
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 250GB
Băng thông: Unlimited
IP Riêng: 1
RAM: 6GB + 6GB Free
Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng

CLOUD SERVER PRO #5

2.720.000 đ/ 1 tháng
CPU: Intel Xeon [16] Cores
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 300GB
Băng thông: Unlimited
IP Riêng: 1
RAM: 8GB + 8GB Free
Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng

CLOUD SERVER PRO #6

3.599.000 đ/ 1 tháng
CPU: Intel Xeon [16] Cores
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 500GB
Băng thông: Unlimited
IP Riêng: 1
RAM: 8GB + 10GB Free
Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng

CLOUD STORAGE #1

203.000 đ/ 1 tháng
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 50GB
Băng thông: Unlimited

CLOUD STORAGE #2

406.000 đ/ 1 tháng
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 150GB
Băng thông: Unlimited

CLOUD STORAGE #3

828.000 đ/ 1 tháng
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 250 GB
Băng thông: Unlimited

CLOUD STORAGE #4

1.350.000 đ/ 1 tháng
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 500 GB
Băng thông: Unlimited

CLOUD STORAGE #5

2.250.000 đ/ 1 tháng
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 1TB
Băng thông: Unlimited

CLOUD STORAGE #6

3.582.000 đ/ 1 tháng
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 2TB
Băng thông: Unlimited

CLOUD STORAGE #7

7.200.000 đ/ 1 tháng
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 5TB
Băng thông: Unlimited

CLOUD STORAGE #8

13.500.000 đ/ 1 tháng
HARD DISK SSD (Nhanh Hơn) SAS: 10TB
Băng thông: Unlimited
Gọi điện thoại
0902.313.677

CSKH 24/7: 028.7776.8789

0902313677Zalo

Email hỗ trợ: info@tungphat.com

info@tungphat.com Email

Top