Bạn đang xem danh mục Hướng Dẫn Khách Hàng

Chuyên Mục Bài Viết " Hướng Dẫn Khách Hàng "
Bài 2 Hướng Dẫn Up Một Bài Viết Mới Trong Quản Trị Website

Đăng Bởi tungbui, Danh Mục Hướng Dẫn Khách Hàng, Comments , Lượt xem 0

Bài 2 Hướng Dẫn Up Một Bài Viết Mới Trong Quản Trị Website

Bài 2 Hướng Dẫn Up Một Bài Viết Mới Trong Quản Trị Website Xem lại bài đăng nhập: Bài 1 Hướng Dẫn Khách Hàng Đăng Nhập Quản Trị WordPress Các bước làm cụ thể như sau: Bước 1: Đặt tiêu đề Bước 2: Viết nội dung(viết đoạn văn + chèn hình ảnh + đặt link) Bước […]

Xem Thêm
Bài 1 Hướng Dẫn Khách Hàng Đăng Nhập Quản Trị WordPress

Đăng Bởi tungbui, Danh Mục Hướng Dẫn Khách Hàng, Comments , Lượt xem 0

Bài 1 Hướng Dẫn Khách Hàng Đăng Nhập Quản Trị WordPress

Bài 1 Hướng Dẫn Khách Hàng Đăng Nhập Quản Trị WordPress Bước 1: Quý khách hàng cần phải nhập tài khoản và mật khẩu vào ô trống trên Ghi chú: mật khẩu và tài khoản này sẽ được chúng tôi cung cấp theo địa chỉ email khách hàng Bước 2: Nhấn nút đăng nhập   […]

Xem Thêm