Bài 5 Hướng Dẫn Thêm Người Dùng Trên Website WordPress

Đăng Bởi mrphuoc, Danh Mục Hướng Dẫn Sử Quản Trị Website Wordpress, Comments , Lượt xem 0

Bài 5 Hướng Dẫn Thêm Người Dùng Trên Website WordPress

Cũng như các bài viết trước trên seri hướng dẫn cơ bản trên website wordpress thì bài viết này Tùng Phát sẽ hướng dẫn cho Quý Khách hàng thực hiện thao tác thêm người dùng mới trên website wordpress để có thể quản lý cũng như chia sẽ phân quyền cho họ quản trị website. […]

Xem Thêm
Bài 4. Hướng Dẫn Chức Năng Thêm Mới Sản Phẩm Trên Website WordPress

Đăng Bởi tungphat, Danh Mục Hướng Dẫn Sử Quản Trị Website Wordpress, Comments , Lượt xem 0

Bài 4. Hướng Dẫn Chức Năng Thêm Mới Sản Phẩm Trên Website WordPress

Bài viết hướng dẫn chức năng thêm sản phẩm mới trên website wordpress. Cũng tương tự như việc triển khai thêm bài viết, thêm trang mới trong quản trị website wordpress. Chức năng quản trị sản phẩm, thêm sản phẩm chỉ dành cho những website bán hàng. Thế mạnh ngôn ngữ wordpress rất mạnh trong […]

Xem Thêm
Bài 3. Thêm Trang Mới Trên Website WordPress

Đăng Bởi tungphat, Danh Mục Hướng Dẫn Sử Quản Trị Website Wordpress, Comments , Lượt xem 0

Bài 3. Thêm Trang Mới Trên Website WordPress

Tương tự như việc thêm bài viết mới. Bài viết này đội ngũ nhân Viên Tùng Phát sẽ hướng dẫn cho Quý Khách hàng thực hiện thao tác thêm trang mới trên website wordpress. Thông thường phần quản lý trang chỉ dùng cho những trang riêng biệt như: Giới Thiệu, Liên Hệ, Sitemap, Giỏi Hàng, […]

Xem Thêm
Bài 2. Hướng Đẫn Đăng Bài Viết Mới Trên Website WordPress

Đăng Bởi tungphat, Danh Mục Hướng Dẫn Sử Quản Trị Website Wordpress, Comments , Lượt xem 0

Bài 2. Hướng Đẫn Đăng Bài Viết Mới Trên Website WordPress

Để thực hiện đăng bài viết mới lên trên website wordpress. Quý khách cần đọc kỹ bài hướng dẫn này. Nếu Quý khách chưa biết cách đăng nhập vào website wordpress vui lòng đọc bài hướng dẫn: ==> Bài 1. Hướng Dẫn Đăng Nhập Vào Quản Trị Website WordPress Mới Nhất Hướng dẫn từng bước đăng […]

Xem Thêm
Bài 1. Hướng Dẫn Đăng Nhập Vào Quản Trị Website WordPress Mới Nhất

Đăng Bởi tungphat, Danh Mục Hướng Dẫn Sử Quản Trị Website Wordpress, Comments , Lượt xem 0

Bài 1. Hướng Dẫn Đăng Nhập Vào Quản Trị Website WordPress Mới Nhất

Thông thường  tùy theo ngôn ngữ làm website. Khách hàng sẽ có một khung đăng nhập, hay có những cách đăng nhập website khác nhau. Vì vậy khách hàng sử dụng hệ thống nào thì nên thảo khảo cách đăng nhập của hệ thống đó. Sau đây là bài hướng dẫn đăng nhập website wordpress […]

Xem Thêm