Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Trùng Lặp Thẻ Tiêu Đề Khi Phân Trang Trong WordPress

khắc phục lỗi trùng lặp thẻ tiêu đề webmaster tool bằng yoast seo

Lỗi Trùng Lặp Thẻ Tiêu Đề Khi Phân Trang Trong WordPress do đâu? Hiện tại mình thấy trên một số diễn đàn seo, các bạn đang gặp phải lỗi trùng lặp thẻ tiêu đề do phân trang. Lỗi này được google webmaster tool thông báo.  Vậy đâu là nguyên nhân và cách khắc phục trùng lặp tiêu đề, trùng lập nội dung hiệu quả nhất.

Xem thêm bài viết có thể bạn cần

Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi trùng lặp thẻ tiêu đề trong webmaster tool

thông báo trùng lặp thẻ tiêu đề trong webmaster tool
thông báo trùng lặp thẻ tiêu đề trong webmaster tool

Đây là những khó khăn mà mình đã xem qua “Đó là thông báo lỗi thẻ tiêu đề trùng lặp do google webmaster báo lại trong gợi ý HTML, khoảng 14000 link và mô tả thẻ meta trùng lặp khoảng 15000 link. Vậy mình phải làm thế nào để xử lý vấn đề này? Mình dùng mã nguồn vbb, có sử dụng .htaccess và Friendly URLs để viết lại đường dẫn tiếng việt.
Bây giờ mình muốn google chỉ index những link gạch chân màu đỏ (không dấu, không tham biến) và loại bỏ các link còn lại.” Hãy

Những nguyên nhân chính mà google webmaster tool thông báo lỗi này là gì?

  • Do có nhiều thẻ tiêu đề có nội dung trùng với nhau, tiêu đề trang 1 trùng với tiêu đề trang 2
  • Trùng thể tiêu đề ở những cấu trúc phân trang: page 1, trùng page 2
  • Hoặc là dùng tag: nếu dùng nhiều tag cũng dẫn đến việc trùng tiêu đề
khắc phục lỗi trùng lặp thẻ tiêu đề webmaster tool bằng yoast seo
khắc phục lỗi trùng lặp thẻ tiêu đề webmaster tool bằng yoast seo
Rate this post