Mua hosting giá rẻ load nhanh hỗ trợ liên tục

Mua hosting giá rẻ load nhanh hỗ trợ liên tục

Start

Dung lượng 1.5 GB
Băng thông 20 GB
Tài khoản FTP Unlimited
Database SQL 1
Park/Addon Domain 1 / 0
SSL Free
FREE .COM | .NET | .SITE | .WEBSITE | .SPACE + SSL
36.000 đ
tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm
Đăng Ký

Startup

Dung lượng 2 GB
Băng thông 40 GB
Tài khoản FTP Unlimited
Database SQL 2
Park/Addon Domain Unlimited / 0
SSL Free
FREE .COM | .NET | .SITE | .WEBSITE | .SPACE + SSL
52.000 đ
tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm
Đăng Ký

Cá nhân

Dung lượng 3 GB
Băng thông 70 GB
Tài khoản FTP Unlimited
Database SQL 2
Park/Addon Domain Unlimited / 1
SSL Free
FREE .COM | .NET | .SITE | .WEBSITE | .SPACE + SSL
72.000 đ
tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm
Đăng Ký

Cá nhân ++

Dung lượng 4 GB
Băng thông Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
Database SQL 3
Park/Addon Domain Unlimited / 1
SSL Free
FREE .COM | .NET | .SITE | .WEBSITE | .SPACE + SSL
96.000 đ
tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm
Đăng Ký

Bán chuyên nghiệp

Dung lượng 6 GB
Băng thông Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
Database SQL 6
Park/Addon Domain Unlimited / 2
SSL Free
FREE .COM | .NET | .SITE | .WEBSITE | .SPACE + SSL
135.000 đ
tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm
Đăng Ký

Chuyên nghiệp

Dung lượng 10 GB
Băng thông Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
Database SQL 9
Park/Addon Domain Unlimited / 3
SSL Free
FREE .COM | .NET | .SITE | .WEBSITE | .SPACE + SSL
219.000 đ
tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm
Đăng Ký

Host Pro 1

Dung lượng 5 GB
Băng thông Unlimited
Tài khoản FTP 3
Database SQL 1
Park/Addon Domain Unlimited / 1
SSL Free
FREE .COM | .NET | .SITE | .WEBSITE | .SPACE + SSL
114.000 đ
tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm
Đăng Ký

Host Pro 2

Dung lượng 7 GB
Băng thông Unlimited
Tài khoản FTP 2
Database SQL 4
Park/Addon Domain Unlimited / 2
SSL Free
FREE .COM | .NET | .SITE | .WEBSITE | .SPACE + SSL
227.000 đ
tháng
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm
Đăng Ký

Gọi điện thoại
0902.313.677

CSKH 24/7: 028.7776.8789

0902313677Zalo

Email hỗ trợ: info@tungphat.com

info@tungphat.com Email

Top