QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE TÙNG PHÁT

Mục đích và phạm vi Website Tùng Phát hoạt động nhằm cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, tin tức và tương tác với khách hàng. Quy chế này xác định các nguyên tắc, quy định và trách nhiệm trong việc vận hành website để đảm bảo hoạt động trơn tru, an toàn và tuân thủ pháp luật.

Chính sách bảo mật thông tin

 1. Thu thập thông tin: Website thu thập thông tin cá nhân từ người dùng như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email v.v. Việc này chỉ diễn ra khi người dùng cung cấp thông tin tự nguyện và chấp thuận.
 2. Bảo mật thông tin: Tùng Phát cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Thông tin sẽ được lưu trữ an toàn và không được tiết lộ cho bên thứ ba không có sự đồng ý của người dùng.
 3. Sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ và liên hệ với người dùng khi cần thiết. Người dùng có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị.

Nội dung và bản quyền

 1. Bản quyền nội dung: Mọi nội dung trên website, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, và đồ họa, đều thuộc bản quyền của Tùng Phát hoặc được sử dụng với sự cho phép của chủ sở hữu.
 2. Sử dụng nội dung: Người dùng được phép sử dụng nội dung cho mục đích cá nhân, không thương mại và tuân thủ bản quyền. Việc sử dụng nội dung mà không có sự đồng ý của Tùng Phát hoặc chủ sở hữu khác là vi phạm bản quyền.

Trách nhiệm của người dùng

 1. Thông tin chính xác: Người dùng cam kết cung cấp thông tin chính xác và không vi phạm quyền của bên thứ ba trong quá trình sử dụng website.
 2. Tài khoản cá nhân: Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập tới tài khoản cá nhân. Mọi hoạt động sử dụng tài khoản được coi là do người dùng thực hiện.

Quyền và trách nhiệm của Tùng Phát

 1. Vận hành website: Tùng Phát cam kết duy trì hoạt động ổn định của website, đảm bảo thông tin được cập nhật đúng thời gian.
 2. Thay đổi nội dung: Tùng Phát có quyền thay đổi nội dung trên website mà không cần thông báo trước.
 3. Ngừng hoạt động: Tùng Phát có quyền ngừng hoạt động website mà không cần giải thích hoặc thông báo trước.

Xử lý vi phạm

 1. Thông báo vi phạm: Người dùng hoặc bên thứ ba có quyền thông báo về vi phạm bằng cách liên hệ với Tùng Phát qua thông tin liên hệ trên website.
 2. Xử lý vi phạm: Tùng Phát sẽ tiếp nhận thông báo vi phạm, xem xét và có biện pháp xử lý phù hợp. Việc này có thể bao gồm loại bỏ nội dung vi phạm hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng vi phạm.

Kết luận Quy chế hoạt động website Tùng Phát đã được xây dựng để đảm bảo hoạt động an toàn, tuân thủ pháp luật và tôn trọng quyền lợi của người dùng. Tùng Phát có quyền điều chỉnh và cập nhật quy chế này theo thời gian mà không cần báo trước. Bằng việc sử dụng website, người dùng đồng ý tuân thủ quy chế hoạt động này.

5/5 - (1 vote)