Robots.txt Giải thích, Cách tạo và Sử dụng trong SEO

robotstxt giai thich cach tao va su dung trong seo 64a7960121ecd

Trong lĩnh vực SEO (Search Engine Optimization), việc tối ưu hóa trang web để cải thiện vị trí tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm là một yếu tố quan trọng. Một trong những công cụ hữu ích để điều chỉnh cách công cụ tìm kiếm hoạt động trên trang web của bạn là tập tin robots.txt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về robots.txt, nắm bắt được cách tạo và sử dụng tập tin này để tối ưu hóa trang web của bạn.

>>> Xem thêm: File TXT là gì? Tìm hiểu về định dạng tập tin TXT và ứng dụng của nó

Robots.txt là gì?

Robots.txt Giải thích, Cách tạo và Sử dụng trong SEO

Tập tin robots.txt là một tập tin văn bản đơn giản tồn tại trên máy chủ web của bạn và được sử dụng để thông báo cho các robot tìm kiếm biết những phần của trang web mà chúng có thể hoặc không thể truy cập. Tập tin này được đặt trong thư mục gốc của trang web và được bắt đầu bằng “robots.txt”.

Ví dụ, nếu bạn muốn không cho phép robot tìm kiếm truy cập vào toàn bộ trang web của bạn, bạn có thể sử dụng mã sau trong tập tin robots.txt:

User-agent: *
Disallow: /

Trên đây, “User-agent: *” cho biết rằng các chỉ thị sau đó áp dụng cho tất cả các robot tìm kiếm. “Disallow: /” cho biết rằng không có phần nào của trang web được phép truy cập.

Sitemap và Robots.txt

Robots.txt Giải thích, Cách tạo và Sử dụng trong SEO

Sitemap là gì?

Sitemap là một tệp XML đặc biệt chứa danh sách các URL trên trang web của bạn mà bạn muốn công cụ tìm kiếm biết. Nó giúp công cụ tìm kiếm hiểu cấu trúc trang web của bạn và tìm thấy những trang quan trọng hơn.

Tại sao robots.txt quan trọng cho sitemap?

Robots.txt giúp xác định cách robot tìm kiếm tương tác với trang web của bạn. Nếu bạn không cung cấp sự hướng dẫn cụ thể trong tập tin robots.txt, robot tìm kiếm có thể không biết điều gì là đúng hoặc sai khi truy cập vào các phần của trang web. Điều này có thể làm cho công cụ tìm kiếm bỏ qua sitemap của bạn hoặc không thể truy cập vào một số trang quan trọng.

Vì vậy, để đảm bảo rằng sitemap của bạn được công cụ tìm kiếm tìm thấy và hiểu đúng, hãy đảm bảo rằng robots.txt của bạn cho phép truy cập vào sitemap.

Ví dụ: Sử dụng robots.txt để chỉ định sitemap

Để chỉ định sitemap trong robots.txt, bạn có thể sử dụng mã sau:

Sitemap: https://www.example.com/sitemap.xml

Trên đây, “Sitemap:” thông báo cho robot tìm kiếm rằng sitemap của bạn có địa chỉ là “https://www.example.com/sitemap.xml”.

Robots.txt Tùy chỉnh là gì?

Robots.txt Giải thích, Cách tạo và Sử dụng trong SEO

Robots.txt tùy chỉnh (Customized robots.txt) cho phép bạn tạo các chỉ thị và quy tắc cụ thể để điều chỉnh cách các robot tìm kiếm tương tác với trang web củabạn. Thay vì sử dụng chỉ thị chung cho tất cả các robot, bạn có thể chỉ định các chỉ thị riêng biệt cho từng robot tìm kiếm cụ thể.

Ví dụ, nếu bạn muốn chỉ cho phép Googlebot truy cập vào toàn bộ trang web của bạn, nhưng không cho phép Bingbot truy cập, bạn có thể sử dụng mã sau trong tập tin robots.txt:

User-agent: Googlebot
Disallow:

User-agent: Bingbot
Disallow: /

Trong ví dụ trên, “User-agent: Googlebot” cho biết rằng chỉ thị sau đó áp dụng cho Googlebot. “Disallow:” không có giá trị, cho phép Googlebot truy cập vào tất cả các phần của trang web. Trong khi đó, “User-agent: Bingbot” cho biết rằng chỉ thị sau đó áp dụng cho Bingbot. “Disallow: /” cho biết rằng không có phần nào của trang web được phép truy cập.

>>> Xem thêm: Lợi Ích SEO Tổng Thể Cải Thiện Hiệu Quả Tìm Kiếm Trực Tuyến Của Bạn

Lỗi Robots.txt là gì?

Robots.txt Giải thích, Cách tạo và Sử dụng trong SEO

Lỗi Robots.txt xảy ra khi tập tin robots.txt không được cấu hình đúng hoặc có lỗi ngữ pháp, dẫn đến việc robot tìm kiếm không thể đọc và hiểu tập tin này. Khi xảy ra lỗi này, robot tìm kiếm có thể không truy cập vào các phần quan trọng của trang web hoặc không tuân thủ các chỉ thị được cung cấp.

Ví dụ, nếu tập tin robots.txt có lỗi ngữ pháp, như không đóng mở ngoặc kép (“), robot tìm kiếm sẽ không thể hiểu và xử lý tập tin này. Điều này có thể gây ra hậu quả không mong muốn cho việc tối ưu hóa SEO của trang web.

Cách tạo Robots.txt

Robots.txt Giải thích, Cách tạo và Sử dụng trong SEO

Để tạo tập tin robots.txt, bạn chỉ cần tạo một tệp văn bản mới và lưu lại với tên “robots.txt”. Sau đó, bạn có thể mở tệp này bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào và thêm các chỉ thị và quy tắc cho robot tìm kiếm.

Dưới đây là một số ví dụ về cách tạo tập tin robots.txt:

Ví dụ: Cho phép tất cả các robot truy cập vào toàn bộ trang web

User-agent: *
Disallow:

Ví dụ: Không cho phép robot truy cập vào một số thư mục

User-agent: *
Disallow: /private/
Disallow: /admin/

Ví dụ: Chỉ cho phép Googlebot truy cập vào thư mục riêng

User-agent: Googlebot
Disallow:

User-agent: *
Disallow: /

Trên đây, các ví dụ trên chỉ là một số tùy chọn. Tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của bạn, bạn có thể điều chỉnh tập tin robots.txt để phù hợp với trang web của mình.

Các lợi ích và nhược điểm của Robots.txt

Các lợi ích của Robots.txt

 • Kiểm soát quyền truy cập: Robots.txt cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập của robot tìm kiếm vào trang web của bạn. Bằng cách chỉ định các chỉ thị phù hợp, bạn có thể quyết định xem robot tìm kiếm có thể hoặc không thể truy cập vào các phần cụ thể của trang web.
 • Bảo vệ thông tin riênhoật: Bằng cách sử dụng robots.txt, bạn có thể bảo vệ thông tin riêng tư hoặc các phần mà bạn không muốn công khai cho robot tìm kiếm.

Nhược điểm của Robots.txt

 • Sự lạm dụng: Một số người có thể sử dụng tập tin robots.txt để ẩn những trang quan trọng và cung cấp chỉ thị sai lệch cho robot tìm kiếm. Điều này có thể gây ra việc bỏ qua các trang quan trọng trong quá trình tìm kiếm và làm giảm khả năng tối ưu hóa SEO.
 • Robot tìm kiếm không tuân thủ: Một số robot tìm kiếm có thể không tuân thủ tập tin robots.txt và tiếp tục truy cập vào các phần cấm. Điều này có thể xảy ra do lỗi hoặc hành vi không đúng của robot tìm kiếm.

Các thay thế cho Robots.txt

Mặc dù tập tin robots.txt có thể hữu ích trong việc kiểm soát quyền truy cập của robot tìm kiếm, nhưng nó không phải là giải pháp duy nhất. Dưới đây là một số thay thế cho robots.txt:

 • Meta Robots Tag: Thẻ meta robots được chèn vào mã nguồn của mỗi trang web để xác định cách robot tìm kiếm hoạt động trên trang đó. Bằng cách sử dụng thẻ meta robots, bạn có thể chỉ định rõ ràng các chỉ thị cho từng trang riêng lẻ.
 • X-Robots-Tag Header: Đây là một tiêu đề HTTP được gắn vào phản hồi của máy chủ web để xác định cách robot tìm kiếm hoạt động trên trang đó. X-Robots-Tag header cung cấp khả năng kiểm soát tương tự như robots.txt.
 • Sử dụng thông tin đăng nhập: Nếu bạn muốn bảo vệ các trang nhất định hoặc yêu cầu quyền truy cập đăng nhập, bạn có thể sử dụng hệ thống đăng nhập hoặc hình thức xác thực để điều khiển quyền truy cập.

Các bước thực hiện Robots.txt

Để tạo và triển khai tập tin robots.txt cho trang web của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tạo một tệp văn bản mới và đặt tên là “robots.txt”.
 2. Mở tệp robots.txt bằng trình soạn thảo văn bản.
 3. Đưa ra quyết định về các chỉ thị và quy tắc mà bạn muốn áp dụng cho robot tìm kiếm.
 4. Thêm các chỉ thị vào tập tin robots.txt theo cú pháp đúng.
 5. Lưu tệp robots.txt và tải lên máy chủ web của bạn vào thư mục gốc.

>>> Xem thêm: SEO tổng thể là gì Hướng dẫn chi tiết về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

So sánh Robots.txt với Meta Robots Tag và X-Robots-Tag Header

So sánh với Meta Robots Tag

 • Robots.txt: Tác động lên toàn bộ trang web, chỉ định quy tắc cho toàn bộ robot tìm kiếm.
 • Meta Robots Tag: Tác động lên từng trang riêng lẻ, cho phép quy định quy tắc riêng cho từng trang.
 • Sự khác biệt: Robots.txt ứng dụng quy tắc cho toàn bộ trang webtrong khi Meta Robots Tag ứng dụng quy tắc cho từng trang riêng lẻ.

So sánh với X-Robots-Tag Header

 • Robots.txt: Tồn tại dưới dạng một tệp tin đặc biệt trong thư mục gốc của trang web.
 • X-Robots-Tag Header: Được chèn vào tiêu đề HTTP của phản hồi từ máy chủ web.
 • Sự khác biệt: Robots.txt được lưu trữ như một tệp tin riêng, trong khi X-Robots-Tag Header là một phần của thông điệp HTTP.

Cả hai phương pháp này (Meta Robots Tag và X-Robots-Tag Header) cung cấp khả năng kiểm soát tương tự như robots.txt, nhưng không yêu cầu một tệp tin đặc biệt và có thể áp dụng các chỉ thị cho từng trang riêng lẻ.

>>> Xem thêm: Xây dựng chiến dịch SEO lên top Cách SEO website lên top Google

Kết luận

Tập tin robots.txt là một công cụ quan trọng trong SEO để điều chỉnh cách robot tìm kiếm hoạt động trên trang web của bạn. Bằng cách tạo và sử dụng robots.txt, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập của robot tìm kiếm và bảo vệ thông tin riêng tư. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm và có các phương pháp thay thế khác như Meta Robots Tag và X-Robots-Tag Header. Bạn cần xem xét kỹ lưỡng và đảm bảo sử dụng các chỉ thị và quy tắc phù hợp để đạt được tối ưu hóa tốt nhất cho trang web của mình.

Nếu bạn cần tư vấn dịch vụ seo tổng thể website – Gọi ngay: 0902.313.677 – Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn

Rate this post
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận