Tag Archives: đổi màu text

Hướng dẫn css thay màu nền cho đoạn văn trong soạn thảo wordpress

css thay màu nền đoạn văn

Bài viết hướng dẫn css thay màu nền đoạn văn trong soạn thảo wordpress cho các bạn chưa biết cách? Vì trong bộ soạn thảo wordpress chức năng tạo màu nền cho đoạn văn bản hầu như không có. Vậy bạn phải làm sao đây? CSS thay màu nền đoạn văn trong soạn thảo wordpress […]

Hotline:0902 313 677
Gọi điện ngay
Chat Facebook