Tag Archives: thay đổi class sub menu

Thay đổi Class Sub Menu WordPress Thành Class Khác

tạo menu wordpress

Thay đổi Class Sub Menu WordPress Thành Class Khác. Trong thiết kế website wordpress, tất cả các menu phụ có lớp ‘sub menu’. Để thay đổi nó thành một lớp tuỳ chỉnh khác bạn đã biết cách hay chưa, Nếu vậy hãy thêm đoạn code sau trong tệp functions.php của dự án bạn đang làm […]

Hotline:0902 313 677
Gọi điện ngay
Chat Facebook