Cập Nhật Thuật Toán Google Về Tối Ưu Tốc Độ Trên Mobile

Thông báo cho anh em làm seo tại Việt Nam rằng : Google vừa Cập Nhật Thuật Toán Google Về Tối Ưu Tốc Độ Trên Mobile vào ngày 09/07/2018. Thuật toán này mục đích chính đánh vào tốc độ mobile. Website nào chưa được tối ưu tốc độ trên giao diện mobile. Nên cập nhật lại cho website mình. Dẫn Lời Cập Nhật Thuật Toán Google Về Tối Ưu Tốc…
20 min read
3654