Tìm Hiểu Những Câu Lệnh Truy Vấn WordPress Có Thể Bạn Chưa Biết ?

Câu Lệnh Truy Vấn Wordpress

Tìm Hiểu Những Câu Lệnh Truy Vấn WordPress Có Thể Bạn Chưa Biết ? Trong lập trình website bạn thường xuyên gặp phải những câu lệnh truy vấn để lấy dữ liệu. Nếu đối với bạn newbiz mới vào nghề lập trình wordpress là khó có thể nhớ được ? Cần phải có thời gian và trải nghiệm bạn mới thuộc được đúng không nè. Nào tham khảo seri học lập trình wordpress và cùng lấy giấy bút ghi lại các câu lệnh cần thiết nhé.

Xem thêm các bài viết khác

Câu Lệnh Truy Vấn WordPress
Câu Lệnh Truy Vấn WordPress

Những Câu Lệnh Truy Vấn WordPress (query wordpress thường gặp)

Đầu tiên câu lệnh truy vấn lấy thông tin các doanh mục(category wordpress)

// Lọc bài Viết theo category Chọn 1 trong các điều kiện dưới

‘cat’ => 1,2,3,4, // các bài trong category với id=1,2,3,4

‘cat’ => -1,-2, // Ngoại trừ trong cat có id=1,2

‘category_name’ => ‘svl,html’, // các category với slug có tên svl, html

‘category__and’ => array(‘2′,’6’), // Lấy hết các bài trong cat có id = 2,6

‘category__in’ => array(‘2′,’6’), // Lấy bài của cat có id=2 hoặc id = 6

‘category__not_in’ => array(‘2′,’6’), //Lấy bài viết mà trong đó không có một trong 2 cat có id là 2 hoặc 6

// Lọc bài viết theo TAG

/*Câu lệnh truy vấn lấy thông tin các tag 

* tag (string) – use tag slug.
* tag_id (int) – use tag id.
* tag__and (array) – use tag ids.
* tag__in (array) – use tag ids.
* tag__not_in (array) – use tag ids.
* tag_slug__and (array) – use tag slugs.
* tag_slug__in (array) – use tag slugs.

*/

‘tag’ => ‘svl’, //Xuất bài viết bởi tag slug

‘tag’ => ‘svl+html+php’, // Gồm tất cả các thẻ

‘tag’ => array(‘svl’,’html’,’php’), //Gồm các bài viết có hoặc không các thẻ

// Xuất bài viết theo Post & Page

‘p’ => ‘2’, // Hiện bài viết có id = 2

‘page_id’ => 2, // Hiện trang có id = 2

);

//Đầu tiên câu lệnh truy vấn lấy thông tin tác giả

$query = array(

//Xuất theo tác giả Chọn 1 trong các điều kiện dưới

‘author’ => 1, // Xuất bài viết theo id của tác giả

‘author’ => 2,6,17,38, // Xuất bài viết theo id của một số tác giả

‘author’ => -44, // Ngoại trừ tác giả có id là 44

‘author_name’ => ‘svl’, // Xuất bài viết theo tên tác giả

Tóm lại: Đây là những câu lệnh cơ bản đòi hỏi người lập trình wordpress cần phải nắm. Ngoài ra còn nhiều câu lệnh khác. Đội ngũ nhân viên thiết kế website giá rẻ của Công Ty Tùng Phát sẽ tiếp tục cập nhật. Mời các bạn comment, chia sẽ bài viết của chúng tôi nhé.

5/5 - (4 bình chọn)