Business Entity là gì? Các loại hình kinh doanh tại Việt Nam

Nội dung

Business entity là gì ? Business entity hay còn gọi là đơn vị kinh doanh, là một tổ chức được thành lập để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Tại Việt Nam, có nhiều loại hình business entity khác nhau mà doanh nhân có thể lựa chọn để đăng ký kinh doanh, bao gồm những gì ? Cùng Tùng Bùi tìm hiểu qua bài viết này nhé:

Business Entity cá nhân

Business Entity là gì
Business Entity là gì

Business entity cá nhân là hình thức kinh doanh đơn giản nhất, trong đó chủ doanh nghiệp là một cá nhân đứng tên đăng ký kinh doanh.

Ai là chủ sở hữu của Business Entity cá nhân?

 • Chủ sở hữu là cá nhân đứng tên đăng ký kinh doanh. Đây có thể là một hoặc nhiều cá nhân.

Đặc điểm của Business Entity cá nhân

 • Chủ doanh nghiệp phải tự bỏ vốn để kinh doanh.
 • Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.
 • Việc chuyển nhượng doanh nghiệp đơn giản, dễ dàng.
 • Ít yêu cầu về thủ tục pháp lý, dễ dàng trong quản lý kinh doanh hàng ngày.
 • Có thể hưởng các ưu đãi thuế thu nhập cá nhân nếu doanh thu kinh doanh đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

>>> Tìm hiểu thêm dịch vụ tạo seo entity giúp đẩy mạnh thông tin doanh nghiệp trên môi trường internet

Công ty TNHH 1 thành viên

công ty 1 thành viên là gì
công ty 1 thành viên là gì

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp chỉ có một thành viên sở hữu. Thành viên đó có thể là một cá nhân, một tổ chức hoặc một doanh nghiệp khác.

Ai là chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên?

 • Chủ sở hữu duy nhất là thành viên đứng tên thành lập và góp vốn cho công ty.

Đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên

 • Vốn điều lệ tối thiểu là 20 triệu đồng.
 • Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn theo phần vốn góp.
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên được quy định trong Điều lệ công ty.
 • Việc chuyển nhượng vốn điều lệ có những hạn chế nhất định.
 • Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 • Kinh doanh có những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

công ty 2 thành viên
công ty 2 thành viên

Đây là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên góp vốn và cùng nhau quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Ai là chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

 • Các thành viên góp vốn thành lập công ty là đồng chủ sở hữu. Số lượng thành viên tối đa là 50 thành viên.

Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Vốn điều lệ tối thiểu là 20 triệu đồng.
 • Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn theo phần vốn góp.
 • Quyền và nghĩa vụ của các thành viên được quy định trong Điều lệ công ty.
 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp có những quy định cụ thể.
 • Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 • Có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nhất định.

Chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp mẹ tại địa bàn kinh doanh cụ thể.

Ai là chủ sở hữu của chi nhánh?

 • Chủ sở hữu là doanh nghiệp mẹ thành lập chi nhánh.

Đặc điểm của chi nhánh

 • Không có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.
 • Sử dụng con dấu của doanh nghiệp mẹ.
 • Hoạt động kinh doanh theo quy định của doanh nghiệp mẹ.
 • Người đứng đầu chi nhánh có trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày.
 • Tài sản, vốn hoạt động là tài sản vốn của doanh nghiệp mẹ.
 • Kết quả kinh doanh thuộc về doanh nghiệp mẹ.

Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có chức năng đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp ở địa bàn cụ thể.

Ai là chủ sở hữu của văn phòng đại diện?

 • Chủ sở hữu là doanh nghiệp mẹ thiết lập văn phòng đại diện.

Đặc điểm của văn phòng đại diện

 • Không có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.
 • Hoạt động đại diện theo phạm vi được quy định bởi doanh nghiệp mẹ.
 • Không được phép tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể như: ký kết hợp đồng, mua bán, thanh toán, hạch toán kế toán.
 • Người đứng đầu có nhiệm vụ đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp theo quy định.

Ưu và nhược điểm của các loại Business Entity

Đơn vị kinh doanh cá nhân

Ưu điểm

 • Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng.
 • Chi phí thành lập và vận hành thấp.
 • Quản lý kinh doanh dễ dàng, linh hoạt.

Nhược điểm

 • Chủ doanh nghiệp phải tự chịu mọi rủi ro và trách nhiệm bằng tài sản cá nhân.
 • Vốn đầu tư và khả năng huy động vốn hạn chế.
 • Ít được tin tưởng về năng lực tài chính để triển khai dự án lớn.

Công ty TNHH 1 thành viên

Ưu điểm

 • Thủ tục thành lập đơn giản, thuận tiện.
 • Tập trung quyền quyết định nhanh chóng.
 • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn.
 • Dễ huy động vốn từ các cổ đông, đối tác.

Nhược điểm

 • Vốn đầu tư ban đầu cao hơn đơn vị kinh doanh cá nhân.
 • Cơ cấu tổ chức nhân sự phức tạp hơn.
 • Một mình chủ doanh nghiệp gánh chịu mọi rủi ro kinh doanh.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Ưu điểm

 • Có nhiều nguồn vốn và cổ đông cùng gánh vác rủi ro.
 • Có nhiều ý tưởng và kinh nghiệm từ các thành viên.

Nhược điểm

 • Tốn thời gian, công sức để đi đến thống nhất quyết định.
 • Chi phí thành lập và quản trị cao hơn.
 • Khó khăn trong chuyển nhượng vốn điều lệ.

Chi nhánh

Ưu điểm

 • Tiết kiệm chi phí thành lập và vận hành.
 • Sử dụng uy tín và nguồn lực của doanh nghiệp mẹ.
 • Dễ dàng mở rộng thị trường kinh doanh.

Nhược điểm

 • Không có tư cách pháp nhân, khả năng tự chủ thấp.
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh bị phụ thuộc vào doanh nghiệp mẹ.
 • Rủi ro tập trung về doanh nghiệp mẹ.

Văn phòng đại diện

Ưu điểm

 • Tiết kiệm chi phí thiết lập.
 • Thúc đẩy hợp tác làm ăn với đối tác.

Nhược điểm

 • Hoạt động mang tính hình thức.
 • Khó phát huy hiệu quả thực tế.

Những lựa chọn khác cho đơn vị kinh doanh

Ngoài các hình thức trên, doanh nhân Việt Nam còn có thể lựa chọn các hình thức kinh doanh sau:

 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Hợp tác xã

Mỗi loại hình đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng và phù hợp với những lĩnh vực, quy mô kinh doanh khác nhau. Việc lựa chọn hình thức pháp lý kinh doanh phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

Các bước thành lập đơn vị kinh doanh tại Việt Nam

tư vấn thành lập doanh nghiệp
tư vấn thành lập doanh nghiệp

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên Trang thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/)

 • Truy cập vào trang web đăng ký doanh nghiệp quốc gia và đăng ký một tài khoản.
 • Cung cấp các thông tin cá nhân để được cấp tài khoản truy cập.

Bước 2: Chuẩn bị giấy tờ cần thiết

Các loại giấy tờ cần chuẩn bị:

 • Đối với cá nhân: CMND/CCCD, sổ hộ khẩu.
 • Đối với tổ chức: giấy đăng ký kinh doanh hoặc tương đương.
 • Văn bản chấp thuận tên công ty.
 • Giấy tờ chứng minh vốn điều lệ.
 • Điều lệ công ty (nếu là doanh nghiệp).
 • Các giấy tờ liên quan đến trụ sở, ngành nghề kinh doanh.

Bước 3: Điền thông tin đăng ký trên Trang thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bạn tiến hành điền các thông tin đăng ký kinh doanh bắt buộc lên hệ thống trực tuyến bao gồm:

 • Thông tin doanh nghiệp
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ, cổ đông sáng lập
 • Thông tin giấy phép địa điểm kinh doanh…

Bước 4: Nộp hồ sơ và đóng phí

 • Sau khi hoàn thành khâu điền thông tin trực tuyến, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nộp phí đăng ký doanh nghiệp.
 • Phí đăng ký thường được tính dựa trên vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Ngoài ra, bạn phải nộp trực tiếp hồ sơ giấy tờ đến cơ quan chức năng.

Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sau khoảng 3-5 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được cấp cho doanh nghiệp. Bạn có thể nhận giấy phép kinh doanh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Khi đã có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp đã chính thức được thành lập và có thể bắt đầu hoạt động.

Những lời khuyên khi lập Business Entity tại Việt Nam

Để thành lập thành công một doanh nghiệp tại Việt Nam, các doanh nhân cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Nghiên cứu kỹ luật pháp, các quy định về đăng ký doanh nghiệp.
 • Chọn đúng loại hình pháp lý phù hợp với điều kiện kinh doanh.
 • Lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với năng lực và thế mạnh của mình.
 • Xây dựng phương án kinh doanh và phát triển doanh nghiệp rõ ràng.
 • Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý, giấy tờ liên quan.
 • Chọn vị trí trụ sở, địa điểm kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển sau này.

Những câu hỏi liên quan Business entity

Business entity là gì?

Business entity hay còn gọi là đơn vị kinh doanh, là một tổ chức được thành lập để tiến hành các hoạt động kinh doanh.

Các loại hình business entity?

Các loại hình business entity phổ biến ở Việt Nam bao gồm:

 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty TNHH
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh
 • Hợp tác xã

Lợi ích khi lập một business entity là gì?

Một số lợi ích khi lập một doanh nghiệp bao gồm:

 • Có tư cách pháp nhân để phát triển quy mô lớn.
 • Dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay, huy động vốn đầu tư.
 • Có cơ hội hưởng các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế.
 • Nâng cao uy tín, vị thế của doanh nghiệp.
 • Quản trị chuyên nghiệp hơn.

Kết luận

Business entity – đơn vị kinh doanh là một khái niệm quan trọng đối với các doanh nhân. Tại Việt Nam, doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhiều hình thức pháp lý khác nhau để đăng ký kinh doanh. Tùy thuộc vào điều kiện và mục tiêu kinh doanh mà doanh nhân có thể lựa chọn hình thức phù hợp. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về khái niệm, đặc điểm, cách thành lập và những lưu ý khi đăng ký một doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây cũng là bước đầu cực kỳ quan trọng trong việc tạo seo entity cho website. Vì vậy bạn cần thực hiện đúng thủ tục bạn nhé. Công ty seo Tùng Phát chúc bạn xây dựng thương hiệu riêng cho mình nhanh chống thành công!

5/5 - (1 bình chọn)
Tùng Bùi - CEO Tùng Phát

Tùng Bùi SEO tôi là CEO & Founder Công ty SEO Tùng Phát. Với hơn + 10 năm kinh nghiệm làm SEO thực chiến ( Seo từ khóa website, Thiết Kế Website).
Tôi sẽ mang đến cho Anh/Chị – Giải pháp tiếp cận khách hàng hiệu quả cao thông qua các chiến lược tối ưu Seo tổng thể, seo từ khóa website lên top Google.
Nến bạn cần tư vấn chiến lược seo hãy ib qua zalo Mr. Tùng: 0902.313.677.
Xem thêm về Chuyên gia SEO: Tùng Bùi tại đây:https://tungphat.com/tung-bui

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *