Bài 3. Thêm Trang Mới Trên Website WordPress

giao diện quản trị trang bài viết mới

Tương tự như việc thêm bài viết mới. Bài viết này đội ngũ nhân Viên Tùng Phát sẽ hướng dẫn cho Quý Khách hàng thực hiện thao tác thêm trang mới trên website wordpress. Thông thường phần quản lý trang chỉ dùng cho những trang riêng biệt như: Giới Thiệu, Liên Hệ, Sitemap, Giỏi Hàng, Thanh Toán,… để thực hiện Quý khách vui lòng tham khảo các qua bài viết sau

Chức năng thêm trang mới trên website wordpress

Bước 1:Đăng nhập vào website wordpress

Nếu Quý Khách quên hoặc không biết vui lòng xem lại bài viết này: ==> Bài 1. Hướng Dẫn Đăng Nhập Vào Quản Trị Website WordPress Mới Nhất

giao diện đăng nhập wordpress
giao diện đăng nhập wordpress

Bước 2: Tiến hành chọn thêm bài viết mới

thêm trang mới trên wordpress
thêm trang mới trên wordpress

Bước 3: Thêm nội dung bài viết mới

giao diện quản trị trang bài viết mới
giao diện quản trị trang bài viết mới

+ Thêm tiêu đề bài viết

+ Thêm nội dung hình ảnh

+ Tối ưu seo

+ Chọn Nút Đăng

Nếu Quý Khách quên hãy xem lại: ==> Bài 2. Hướng Đẫn Đăng Bài Viết Mới Trên Website WordPress

==> Tóm lại việc thực hiện thao tác thêm trang mới trên website wordpress cũng tương tự như việc thêm bài viết mới trên website. Nếu Quý Khách không nắm vững hãy tham khảo lại những bài viết hướng dẫn trước. Tiếp tục bài viết: Bài 4. Hướng dẫn chức năng thêm mới sản phẩm trên website wordpress

5/5 - (2 bình chọn)